SDÍLEJTE

Pro většinu zaměstnanců je školení o bezpečnosti práce nutné zlo, které musí povinně absolvovat. Ne všichni si však uvědomujeme, že úrazy na pracovišti jsou poměrně častým jevem a mnoho z nás nemá ani tušení, kam takový úraz zapsat, a jak ho řešit. Školení BOZP nemusí být nutně nudná přednáška, ze které si nic neodneseme. Pojďme se podívat, jak vypadá online kurz o bezpečnosti práce, a pro koho je určen.

Pro koho je online školení určeno?

Mnoho zaměstnavatelů v dnešní době rádo využívá online školení, které je velmi praktické a ušetří čas nejen školiteli, ale také samotným zaměstnancům. Tento typ kurzu zaměřený na bezpečnost práce na pracovišti ale není určen pro každého. Vzhledem k tomu, že existují zaměstnání, kde je riziko úrazu nebo nemoci z povolání vyšší, je každému povolání přiřazena speciální kategorie podle rizikovosti. Školení pro administrativní pracovníky bude tedy vypadat úplně jinak, než například školení pro zaměstnance jaderné elektrárny. Online kurzy BOZP jsou určeny pro povolání, která jsou podle kategorizace prací nejméně riziková. Lekce probíhají většinou formou teoretického výkladu obsaženého v online prezentaci s navazujícím hodnotícím testem, který zkoumá nabité znalosti. Tento kurz mohou zaměstnanci absolvovat buď hromadně ve vybrané učebně, častěji však individuálně v klidném prostředí kanceláře.

Jak vypadá e-learningový kurz BOZP

Jelikož by měla být bezpečnost práce na prvním místě, je důležité vybrat správný e-learningový kurz, který bude splňovat všechna podstatná témata. Na začátku školení by měl být zaměstnanec seznámen s legislativou, která BOZP upravuje. Osnova školení by pak měla zahrnovat obecnou část společnou pro všechna povolání bez ohledu na pracovní zařazení, a dále speciální část, jež je věnována konkrétním skupinám zaměstnanců a jejich náplni práce. Po absolvování teoretické části kurzu následuje test, který vyhodnotí, zda zaměstnanec všemu porozuměl.

SDÍLEJTE