SDÍLEJTE


V posledních letech se v tuzemsku stále častěji objevuje trend pořizovat si automobily do firem i pro osobní účely přes takzvaný operativní leasing. Jde o formu leasingu, která může být do značné míry výhodná, ne však pro každého. V zásadě je dobré si shrnout všechny aspekty této služby, teprve pak se máte šanci zodpovědně rozhodnout, zda pro vás je výhodná, nebo raději dáte přednost klasickému leasingu, úvěru, případně koupi vlastního vozidla.

Základní parametry služby

V rámci operativního leasingu si vozidlo vlastně pronajímáte na dobu určitou, jež je stanovená ve smlouvě s poskytovatelem služby. Obvykle se jedná o období v rozmezí od jednoho do tří let. Právě tehdy se totiž služby vyplácí nejvíce.

V rámci smlouvy můžete vozidlo libovolně užívat, platíte pravidelné měsíční splátky, jejichž výše je odvozená od typu vozidla, případně i doplňkových bodů, které si v rámci operativního leasingu vyjednáte. Příkladem je výhodný operativní leasing VW. Dá se sjednat už od cca 4.000 Kč za měsíc, což je velmi nízká částka, díky čemuž je služba dostupná i fyzickým osobám, nikoliv jen firmám, jež potřebují kvalitní vozový park, a to často ve větším rozsahu.

Běžně se do operativního leasingu zahrnuje i pojištění, servis a platby dalších poplatků, což je velké pozitivum služby, protože se nemusíte prakticky o nic starat. U havarijního pojištění je obvykle spoluúčast.

Výhoda spočívá v obnovování vozového parku

Jedním z hlavních důvodů, kvůli němuž se operativní leasing stává novým fenoménem a využívá jej stále více fyzických i právnických osob, je fakt, že můžete neustále obnovovat váš vozový park. Zkrátka nejezdíte 10 a více let v tom samém automobilu. Po skončení leasingu je totiž možné uzavřít novou smlouvu a poskytovatel služby vám opět dodá kvalitní vůz s minimálním počtem najetých kilometrů.

Auto není vaše ani po uplynutí leasingu

Je samozřejmě nutné si uvědomit, že po uplynutí smlouvy vozidlo nepřechází do vašeho vlastnictví tak, jak je tomu v případě klasického finančního leasingu. Po celou dobu máte automobil pouze v užívání, nikoliv v osobním či firemním vlastnictví. Z tohoto důvodu je moudré se o vozidlo náležitě starat a využívat všech možností servisu, které vám poskytovatel operativního leasingu nabízí. V opačném případě se totiž může stát, že se vám služba výrazně prodraží, neboť budete muset opravy hradit ze svých finančních prostředků.

Každou smlouvu si důkladně pročtěte

Při sjednávání operativního leasingu je dobré si řádně prostudovat smlouvu a všechny její body, abyste přesně věděli, jaké služby v jeho rámci firma poskytuje a za co si vlastně platíte.

V současné době se dá operativní leasing sjednat nejen na levné osobní automobily, ale i na luxusnější značky, případně užitková vozidla, kdy je ale částka za pronájem přeci jen vyšší nežli v případě osobních aut.

SDÍLEJTE