Abyste splnili bezpečnostní normy při stavbě i rekonstrukci, obraťte se na firmu...

Abyste splnili bezpečnostní normy při stavbě i rekonstrukci, obraťte se na firmu Pyroboss

SDÍLEJTE

Jestliže se pustíme do stavby nebo rekonstrukce domu, je nutné splnit zákonné povinnosti ve smyslu platné legislativy, čímž se vyhneme případným finančním postihům. To však vůbec není jen tak, a je lepší, když se obrátíme přímo na společnost, která se touto problematikou zabývá, zná dokonale platnou legislativu a ví, co vše musí nemovitost splnit, aby při kontrolách ze strany státních orgánů obstála. Právě takovou je kupříkladu společnost Pyroboss, která se svou činností zabývá již od roku 2005. 

Předcházení požárům je základem

Abychom chránili životy obyvatel a návštěvníků nemovitost, ale také majetek, je důležité udělat vše potřebné co se týče protipožární ochrany. Společnost Pyroboss umí i tohle. Z jejích služeb můžeme využít např. nabídku, která zní: „Nainstalujeme protipožární ucpávky.“ Při stavebních pracích potřebujeme mnohdy narušit požárně-dělící konstrukci. Stává se to třeba tehdy, kdy budeme přechod kabelových tras, PVC nebo kovových trubek. Ale narušení takovéto konstrukce je potřeba zabezpečit proti přenosu požáru a označit certifikovaným systémem. Firma Pyroboss profesionálně zabezpečí instalaci protipožárních ucpávek.

Velkou výhodou je, že vše navrhne, dodá a instaluje. Zhodnotí aktuální stav a přinese vám nejvhodnější řešení požárních přestupů. Dodávají certifikovaný systém HILTI, zabezpečí jeho montáž odborně způsobilou osobou kdekoli na Slovensku. Pyroboss klade důraz na kvalitně vykonanou práci, špičkové produkty a profesionální přístup, což je pro zákazníky přidanou hodnotou.  

Nenechte se zaskočit vadným hydrantem

Další službu, kterou tato společnost nabízí je: „Vykonáváme kontrolu hydrantů.“ Kontrola požárních vodovodů a hydrantů je taktéž dána zákonem, a to jak pro právnické, tak fyzické osoby. To se týká nadzemních i podzemních hydrantů, výtokových stojanů nebo plnících míst. Pyroboss zkontroluje přístup k odběrným místům a hadicovým zařízením, jejich parametry, označení, vybavenost a funkčnost. Taktéž vykonají tlakovou zkoušku hydrantových hadic, čímž zjistí jejich stav a funkčnost. Jestliže zjistí nějaké nedostatky, všechny je promptně odstraní a vyhotoví dokumentaci o kontrole.  

Tato fundovaná společnost je uznávaná nejen na Slovensku, ale i ve světě. Obraťte se na ni a neřešte zákonem dané povinnosti kolem vaší nemovitosti. O všechno se vám postará, a vy se můžete věnovat vašemu podnikání.

 

SDÍLEJTE