Automatizace procesů jako řešení při nedostatku pracovních sil v logistice

Automatizace procesů jako řešení při nedostatku pracovních sil v logistice

SDÍLEJTE

České logistické firmy čelí značnému tlaku na zvýšení produktivity práce a narůstajícímu nedostatku pracovních sil. Ačkoliv automatizace má potenciál tyto problémy řešit, společnosti se často nechají odradit od investic do této oblasti kvůli složitosti implementace a vysokým nákladům na pořízení technologie. Příkladem společnosti, která dokázala úspěšně implementovat automatizaci procesů, je PERI Česká republika. 

 

Společnost PERI se potýkala s rostoucími náklady na fyzickou ostrahu svého logistického areálu v Jesenici u Prahy a nespokojeností se službami stávající bezpečnostní agentury. Tehdy se obrátila na společnost M2C, která navrhla komplexní řešení zabezpečení areálu bez nutnosti fyzické síly. M2C provedla bezpečnostní analýzu a navrhla systém založený na automatizaci řízení vozidel, které opouštějí skladovou část. 

 

Díky plné automatizaci zabezpečení areálu pomocí nepřetržitého kamerového dohledu a analýzy obrazu z centra vzdáleného dohledu Space došlo k výraznému zlepšení efektivity a bezpečnosti. Klíčovou složkou systému je e-Reception, která automatizuje odbavení řidičů a je propojena s dalšími technologiemi jako např. kamera se čtením SPZ, automatická závora, LED tabule, ale také se spedičním softwarem používaným na objektu. 

 

Výsledkem je zvýšení efektivity procesu odbavení řidičů, snížení chybovosti způsobené lidským faktorem a eliminace finanční náročnosti spojené s potřebou zaměstnanců kryjících 24/7 směny. Plná automatizace zabezpečení areálu umožnila klientovi snížit náklady až o 60 %. David Pulkert, obchodní ředitel M2C pro Českou republiku, vysvětluje: „Tam, kde dokážeme nainstalovat technologie, dokážeme ušetřit pracovní sílu.  

 

Automatizací logistických a bezpečnostních procesů lze ušetřit několik pozic, jako jsou vrátný, příjem ve skladu, bezpečnostní pracovník či recepce. Areál typu PERI díky tomuto řešení ušetří 3,5 pozice, což představuje zhruba 7 lidí. U větších areálů mohou být úspory pozic a lidí ještě větší. Uspořené zaměstnance může firma přesunout na jiné pozice ve společnosti. 

 

Pro ještě větší zjednodušení procesu mohou řidiči po prvotní registraci pro vjezd využívat uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci, která jim umožní rychle a efektivně se zaregistrovat a odbavit při příjezdu do logistického areálu. 

 

Příklad společnosti PERI Česká republika ukazuje, že automatizace procesů v logistice může být účinným řešením pro zvýšení efektivity, snížení chybovosti a řešení problému nedostatku pracovních sil. Je důležité, aby firmy zvažovaly investice do automatizace a nenechaly se odradit vysokými náklady či složitostí implementace, neboť dlouhodobě mohou přinést významné úspory a zlepšení konkurenceschopnosti. 

Pokud chcete získat lepší představu o celém systému autonomního řešení a e-Reception, podívejte se na krátké video zde (https://youtu.be/iNMfVG4rg40).  

 

 

SDÍLEJTE