Bez vzduchotechniky se mnoho oborů neobejde

Bez vzduchotechniky se mnoho oborů neobejde

SDÍLEJTE

Pro ochranu lidského zdraví i bezpečné pracovní prostředí potřebuje většina oblastí průmyslu a výroby filtraci vzduchu.

Při výrobě zpracování surovin a manipulaci s nimi dochází k znečišťování vzduchu. Ten pak může být plný nečistot a škodlivin, což samozřejmě s ohledem na zdraví zaměstnanců i údržbu strojů není žádoucí. Průmyslová filtrace vzduchu snižuje obsah škodlivin a také odstraňuje ze vzduchu částice a nečistoty, abychom ho mohli dýchat beze strachu o své zdraví. Filtrace vzduchu však nepatří jen do výrobních hal nebo průmyslových provozů, ale využívá se také v kancelářských budovách, obchodních centrech, hotelích a na mnoha dalších místech, kde je vysoká koncentrace nečistot.

V místech, kde se pohybuje hodně lidí, jako jsou právě třeba kancelářské budovy a nákupní centra, bývá často kombinována s klimatizací a vytápěním pro vytváření příjemného prostředí.

V prostředí výroby je však filtrace vzduchu naprosto nezbytným vybavením, které často požaduje také zákon, aby bylo zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců i životního prostředí. Podle typu provozovny jsou samozřejmě kladeny různé požadavky na filtrační systémy. Bez jakéhokoliv odsávání by se nečistoty hromadily a brzy by byl znemožněn celý provoz. Usazování prachu ve vrstvách navíc umožňuje vytvářet prostředí s vysokým rizikem exploze, u některých druhů prachu pro to stačí vrstva vysoká jen jeden milimetr. Odsávání explozivního prachu tak ochraňuje nejen samotné stroje a vybavení provozu, ale samozřejmě zaručuje i bezpečnost pro zaměstnance.

V polygrafických závodech je nutné odsávat papírový odpad, který vzniká při výrobě časopisů nebo knih. V dřevozpracujícím průmyslu musí být kvalitní odsávání pilin a v potravinářském průmyslu se usazuje obilní, moučný nebo cukerný prach a mnoho dalších jemných částic. Problém s prachem se však týká téměř každého provozu.

Bez kvalitního odsávání a filtračních systémů se neobejdou ani ve slévárnách, lakovnách, brusírnách nebo svařovnách, kde je často nutné kromě nečistot odsávat také olejovou mlhu či brusný prach a další pro naše zdraví nebezpečné látky.

SDÍLEJTE