Bezpečnost na pracovišti

Bezpečnost na pracovišti

SDÍLEJTE

Bezpečnost na pracovišti by měla být pro zaměstnavatele prioritou číslo jedna. Jedná se o zákonnou povinnost, nad níž vykonává dohled Státní úřad inspekce práce. Bezpečně na pracovišti je především tehdy, když není podceněna prevence.

Jak zajistit první pomoc

Pokud se i přes veškerá bezpečnostní a preventivní opatření stane úraz či vážná nehoda, je nutné poskytnout postiženému první pomoc. Základem jsou lékárničky s dostatečným vybavením. Chybět by neměly obvazydezinfekce a krční fixační límce. K doplňkovému zdravotnickému vybavení patří dlahy na ošetření zlomenin. V prašných provozech nebo v místech se zvýšenou koncentrací nebezpečných látek musí být součástí vybavení lékárniček i oční sprchy. Tyto pomůcky zajistí účinnou první pomoc při poleptání, opaření nebo popálení.

Výstražná bezpečnostní opatření

Na pracovištích s velkým rizikem nebezpečí je vhodné využívat výstražných bezpečnostních opatření zabraňujících nehodám a úrazům. K těmto možnostem ochrany se řadí výstražné pásky označující nežádoucí prostor a dopravní kužely určené především na venkovní pracoviště. Jejich primární funkcí je zajištění bezpečného provozu na pozemních komunikacích.

Jak odhalit problémové zaměstnance

Poctivý a bezproblémový zaměstnanec není vždycky samozřejmostí. Zaměstnavatelům se může často stát, že zaměstnají člověka, který má problémy s drogami či alkoholem. Takový je do budoucna nebezpečný nejen sobě, ale i ostatním členům pracovního týmu. Abyste ochránili všechny zaměstnance, je dobré čas od času prověřit, v jakém stavu nastupují do práce. K těmto účelům slouží přístroje zvané alkohol testery a drogové testy. Profesionální modely dokážou zaznamenávat několik set měření za sebou. Nashromážděná data můžete uložit do počítače a v případě potřeby či konfliktu použít jako důkazní materiál.

SDÍLEJTE