UPC nezvládá převzetí společnosti Karneval, klienti si stěžují

UPC nezvládá převzetí společnosti Karneval, klienti si stěžují

SDÍLEJTE
Na SOS se obrací řada nespokojených spotřebitelů s vyřizováním reklamací u společnosti UPC Česká republika, a.s., která nedlouho předtím převzala společnost Karneval.Právě po této fůzi zaznamenali spotřebitelé potíže. SOS stížnosti analyzovalo a následně jsme se obrátili s výzvou na společnost UPC.

Ze stížností adresovaných SOS bylo patrné, že v mnoha případech je zcela nemožné se dovolat na Klientské centrum UPC. V případech, kdy se toto podařilo, bylo čekání spotřebitele – klienta společnosti UPC tak dlouhé, že spotřebitel raději po uplynutí určitého času (řádově desítky minut) hovor ukončil, protože volání na Klientské centrum UPC je zpoplatněno.

Dalším četným problém dle stížností spotřebitelů byl fakt, že společnost UPC porušuje své všeobecné obchodní podmínky, kde se zavazuje k odstranění vad způsobených tím, že služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají deklarovaným podmínkám, a to ve lhůtě jednoho měsíce, ve zvláštním případě do dvou měsíců. „V některých případech došlo k tomu, že oznámení Klientskému centru bylo ignorováno nebo nebylo ve lhůtě řádně vyřízeno, i když se spotřebiteli podařilo bez zbytečného odkladu vadu oznámit,“ doplňuje místopředseda RV SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Tomáš Liškutín.

Celý článek najdete na NašePeníze.cz: UPC nezvládá převzetí společnosti Karneval, klienti si stěžují

SDÍLEJTE