Někteří členové EU mají náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení

Někteří členové EU mají náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení

SDÍLEJTE
By: Rock Cohen
Podle zveřejněné zprávy Evropské komise o pokroku v oblasti jednotného telekomunikačního trhu stojí na světové špičce v zavádění širokopásmového připojení Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Švédsko, ve kterých míra rozšíření přesáhla na konci roku 2007 30 %.Míra širokopásmového připojení v červenci 2007 byla v těchto zemích EU stejně jako ve Spojeném království, Belgii, Lucembursku a Francii vyšší než ve Spojených státech (22,1 %).
V roce 2007 bylo v EU připojeno 19 milionů širokopásmových linek, což představuje více než 50 000 připojených domácností denně. Příjmy v odvětví širokopásmového připojení byly odhadnuty na 62 miliard EUR a míra celkového rozšíření v Evropě dosáhla 20 %. Existuje však i nadále značný prostor pro další spotřebitelské výhody plynoucí z posíleného jednotného trhu, zesílené hospodářské soutěže a snížené regulační zátěže pro účastníky trhu.„Záměrem Evropského regulačního modelu je zvýšit hospodářskou soutěž na telekomunikačním trhu, což se již nyní začíná vyplácet,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Ještě však zůstává mnoho práce. Hospodářská soutěž je stále omezená v oblasti přístupu do pevné sítě, který poskytuje 86,5 % zákazníků infrastruktura zavedeného operátora.Kromě toho probíhá pouze 30 % podnikatelských aktivit významných evropských operátorů mimo jejich domácí trh, přestože telekomunikační technologie neznají žádné hranice. Je tedy jasné, že neustále postrádáme jednotný trh, který by byl atraktivní pro podniky a služby evropského rozměru. Musíme se proto intenzivněji snažit o snížení regulačních hranic v Evropě. Pouze otevřením jednotného podnikatelského trhu se Evropa stane konkurenceschopnou a spotřebitelé budou moci těžit z bohaté nabídky dostupných služeb.“

Ve zprávě o pokroku je zmapován stav jednotného evropského telekomunikačního trhu z prosince 2007 založený na informacích, které byly získány od vnitrostátních telekomunikačních regulačních orgánů a účastníků trhu.

Odvětví telekomunikací má hodnotu téměř 300 miliard EUR (2 % HDP EU) a za poslední rok vzrostl o 1,9 %.Rok 2007 byl zároveň pátým po sobě jdoucím rokem zvýšených investic do tohoto odvětví, které přesáhly 50 miliard EUR (jde o podobnou částku jako v USA a vyšší než v Číně a Japonsku dohromady).

Rozvíjející se odvětví

Odvětví mobilních komunikací zůstává s ohledem na nárůst výnosů o 3,8 % na současných 137 miliard EUR nadále největším na telekomunikačním trhu. Rozšíření mobilních telefonů vystoupalo na 112 % v porovnání se 103 % v roce 2006. Rozšíření mobilních komunikací 3. generace (3G) se v roce 2007 zdvojnásobilo na 20 %, přičemž tyto služby nyní využívá 88 milionů účastníků. Po odstartování 3G vzrostla rovněž o 40 % nabídka mobilních datových služeb.

Ve srovnání s rokem 2006 klesly tržby z hlasových služeb pevných sítí o 5 %. Příčinou byl přechod zákazníků k mobilním a internetovým službám. Operátoři pevných sítí nicméně byli schopni nahradit tyto ztráty rostoucí nabídkou širokopásmových služeb, což jim zajistilo výnosy v hodnotě 62 miliard EUR.

12 milionů zákazníků změnilo v roce 2007 operátora

Klesající ceny mobilních hlasových služeb až o 14 % jsou odrazem snížených sazeb za ukončení volání v mobilních sítích, které si operátoři navzájem účtují za spojování hovorů mezi svými sítěmi. Toto snížení sazeb bylo výsledkem zásahu vnitrostátních telekomunikačních regulačních orgánů.Zákazníci také mohli využít širší nabídky balíčků služeb. 13 % Evropanů v současnosti využívá balíček služeb zpoplatněných jedinou fakturou, 12 % má v daném balíčku služeb zahrnutou televizi, 23 % hlasovou telefonní službu, 6 % mobilní telefonní službu a 24 % přístup na internet.

Přenositelnost čísel – přechod k jinému operátorovi bez změny čísla – je nyní umožněna uživatelům pevných a mobilních sítí ve všech státech s výjimkou Bulharska a Rumunska. V roce 2007 změnilo operátora 12 milionů zákazníků.

Sazby za ukončení volání v mobilních sítích (MTR) se v roce 2007 snížily, v rámci EU však stále existují velké rozdíly. Nejvyšší sazba MTR v EU je více než desetkrát vyšší než ta nejnižší: 1,9 eurocentu za minutu na Kypru, 22,4 v Estonsku. Toto může vést k nejistotě celoevropských operátorů.