Dotace na akumulaci energie

Dotace na akumulaci energie

SDÍLEJTE

AKUMULACE ENERGIE ILLIOS, s.r.o.

Společnost realizovala projekt na akumulaci energie v rámci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie

Výzva IV programu podpory,

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Akumulace energie

Projekt má název: “Akumulace energie Illios, s.r.o.” – reg. číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_242/0018302″

Žadatelem byla společnost  ILLIOS, s.r.o.

Termínem realizace byl  2.6.2020

Způsobilé výdaje činily: 678574,00 Kč a dotace byla 541304,80 Kč

Místo záměru : Hoděšovice č.p. 65, 534 01 Holice

p.č. st.p. 110, p.č. 31/3, p.č. 594 k.ú Hoděšovice

Popis projektu:

Akumulace – baterie Lithium-iontový bateriový systém o kapacitě 32 kWh

je umístěn v sidle společnosti a u baterií je osazen třífázový hybridní měnič, rozvaděč a jističe.

Akumulace je napojena na vlastní měřidlo

spotřeby el. energie společnosti ILLIOS, s.r.o.ze sítě.

Cílem projektu je dosažení vyrovnání energetické spotřeby společnosti a zálohování kritických činností proti výpadku proudu.

Cíle se daří plnit. Zejména v letním období je akumulace dostatečná pro absorbci a dodávku elektrické energie z FVE.

Funkčnost systému je plynulá a bez výpadků.

SDÍLEJTE