Druhy tenzometrických snímačů a jejich využití v praxi

Druhy tenzometrických snímačů a jejich využití v praxi

SDÍLEJTE

Už v roce 1676 byly Angličanem Robertem Hookem objeveny souvislosti mezi deformací materiálu a silou, která na něj působí. Postupem doby byly tyto objevy upřesňovány a dnes jsou známy ve formě Hookova zákonu o deformaci materiálu vlivem působení síly. Tento zákon je základem pro tenzometrické měření.

Tenzometrický snímač (neboli tenzometr) slouží k měření síly nebo zatížení a využívá se v řadě oborů. S tenzometrickými snímači zatížení, se lze setkat například ve vážních systémech pro osobní nebo obchodní využití. Automobilový průmysl využívá snímače sil v sedadlech řidičů, v tlumičích nebo při zjišťování hmotnosti nákladů. Tenzometrické snímače jsou instalovány do mostních a plošinových vah, do výtahů, do přístrojů dávkujících krmení, odvažujících suroviny nebo vážících sila a nádrže. Snímače zatížení mohou kontrolovat i napětí ocelových lan nebo provazů. O dalším využití snímačů a funkcích vah si pak můžete přečíst v tomto článku. Nyní ale k jednotlivým druhům snímačů.

Typy tenzometrických snímačů zatížení podle druhu namáhání

Tahové a tlakové snímače

Tento typ tenzometrických snímačů se někdy označuje také jako tahotlakové snímače zatížení nebo jako snímače „S“. Používají se k měření v případech, kdy je břemeno zavěšeno na snímači. V praxi se jedná například o jeřábovou váhu nebo o vážení těžkých a rozměrných konstrukcí jako jsou sila, tanky nebo zásobníky. Tahový snímač mívá tvar písmene S a působí na něj jak tah, tak tlak.

Ohybové snímače

Snímače zatěžované na ohyb, tzv. ohybové tenzometrické snímače, jsou využívány hlavně u plošinových vah a při vážení zásobníků, kde je více snímačů.

Krutové snímače

U krutových snímačů dochází k měření kroutícího momentu. Typicky se jedná o momentové klíče a různé typy utahováků. Měření zjišťuje míru deformace hřídele od motoru k zátěži či deformaci tzv. vloženého pružného torzního členu.

Smykové snímače

V případě smykových snímačů je měřena smyková deformace působení síly. Snímač se používá, když je potřeba naměřit smykovou deformaci. Snímač má na jedné straně pevné ukotvení a z druhé strany na něj působí síla.

Na trhu můžete najít i další typy tenzometrických snímačů zatížení, jako jsou snímače typu single point, digitální snímače, snímače nízkoprofilové, miniaturní snímače, snímače třídy C4, C5, C6 a přesnější a speciální typy snímačů.

Všechny výše zmíněné snímače nabízí např. společnost Manat. Prohlédnout a zakoupit si je můžete na e-shopu ZDE.

Pro zachování správné funkce, vybírejte tenzometry vždy podle zamýšlené aplikace. Může se stát, že si nebudete jisti, jaký typ snímače je nejvhodnější právě pro vaše potřeby. V tom případě se obraťte na zkušené odborníky, kteří mají s tenzometrickými snímači zkušenosti.

SDÍLEJTE