Jak danit příjem z Google AdSense? Vše, co potřebujete pro začátek vědět

Jak danit příjem z Google AdSense? Vše, co potřebujete pro začátek vědět

SDÍLEJTE

Budujete obsahový web a rádi byste návštěvnost monetizovali prostřednictvím reklamních bloků v rámci služby Google AdSense? Pokud jste se již problematikou lehce zabývali v minulosti, možná se vás někdo snažil odradit s tím, že „to není tak jednoduché“ a nevyhnete se plátcovství DPH. Žádný strach, tak horké to s reklamou na webu není. Počáteční složitosti vstřebáte poměrně rychle a plátcem DPH se nestanete až do chvíle, kdy vám budou reklamy vydělávat pořádný balík. V pohodě se usaďte a seznamte se se základními informacemi. Jak nimi naložíte, je na vás.

  • Bez živnostenského oprávnění se neobejdete

Jistě nemá smysl podotýkat, že peníze, které lze vydělat přes Google AdSense, představují příjem jako každý jiný. Respektive se jedná o soustavnou ekonomickou činnost, a logicky se proto neobejdete bez živnostenského oprávnění. Zároveň se stáváte osobou povinnou k dani z hlediska DPH, což ovšem automaticky neznamená plátcovství DPH. Plátcem se stanete až ve chvílí, kdy váš obrat překročí 1 milion Kč za 12 nebo méně po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Bez ohledu na povahu webových stránek, na které reklamní bloky AdSense umístíte, vám bude stačit volná živnost. Založení živnosti je rychlé a administrativně nenáročné. Živnostenské oprávnění založíte na živnostenském úřadě, kde se identifikujete občanským průkazem a zaplatíte jednorázový poplatek 1000 Kč. Budete ho potřebovat i v případě, že vám reklamy nevydělají ani korunu a nevystavíte žádné online faktury.

  • Jak je to s plátcovstvím DPH?

V minulosti byly příjmy z Google AdSense důvodem pro plátcovství DPH. Situace se změnila 1. ledna 2013, kdy vešla v platnost novela zákona o DPH. Účastník služby (za předpokladu, že se nechce dobrovolně stát plátcem DPH) se stává tzv. identifikovanou osobou a musí podávat souhrnná hlášení na finanční úřad. Faktura obsahuje kromě IČ také DIČ a informaci o tom, že ji vystavila osoba identifikovaná k DPH.

Mějte na paměti, že se identifikovanou osobou stáváte ve chvíli, kdy poskytnete službu s místem plnění v jiném státě EU. Tedy i v případě umístění reklamy od Googlu. Na finančním úřadě dle §6 g-i Zákona o DPH musíte zaregistrovat do 15 dní.

Pokud podnikáte z České republiky, vaše smluví protistrana bude irská pobočka Google, která je plátcem DPH. Vzhledem k tomu, že jde o službu s místem plnění mimo tuzemsko, podléhá mechanismu tzv. reverse charge (přenesená daňová povinnost) – místo plnění se přesouvá do země, kde sídlí příjemce, v tomto případě Google Ireland. Tato společnost odvádí DPH, vy podáváte jednou měsíčně souhrnné hlášení.

  • Jak je to s daní z příjmů?

Příjmy z Google AdSense zdaníte stejným způsobem, jako ostatní příjmy. Můžete se rozhodnout, zda uplatníte skutečné, nebo využijete paušální výdaje. Pokud vám při podnikání nevzniká žádný další příjem a vaše reálné výdaje jsou minimální, pravděpodobně se vám vyplatí výdajový paušál.

  • Kolik si můžete prostřednictvím Google AdSense vydělat?

Výše příjmů z Google AdSense omezená není. Přesnou částku, kterou vám reklamy vynesou, však dopředu stanovit nelze. Výše částky, která vám přistane na účtu za proklik, závisí na povaze reklamy. Oficiální tabulku Google nikdy nevydal, nicméně v průměru můžete počítat s 1-1,5 EUR na tisíc zobrazených stránek. V praxi se může částka výrazně lišit.

Peníze vám Google zašle na účet nebo šekem, který si necháte ověřit a následně proplatit v bance.

 

Zdroj obrázku:

SuperFaktura.cz

 

 

 

SDÍLEJTE