Jak na bezproblémovou firemní WiFi

Jak na bezproblémovou firemní WiFi

SDÍLEJTE

Wifina“ už dnes patří mezi stejné samozřejmosti jako třeba mobilní telefon. Přesto může zejména ve firemním prostředí docházet k problémům s pokrytím signálu, výpadky nebo se zabezpečením WiFi. Přečtěte si, na co si dát při nastavování WiFi sítě a jejím provozování pozor.

WiFi je označení pro několik technických standardů popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (setkáte se též s názvy Wireless LAN, WLAN). Samotný název WiFi znamená „wireless fidelity“ (bezdrátová věrnost), jde o slovní hříčku narážející na audiofilské Hi-Fi (high fidelity – vysoká věrnost).

Nastavení WiFi sítě

Výhodou současných access pointů, tedy zařízení starajících se o šíření WiFi signálu, je jednoduchá obsluha a relativně snadné počáteční nastavení, které v základu proběhne prakticky automatizovaně. Pokud ovšem chcete pokrýt signálem více než jednu kancelář nebo větší prostor, konfigurace nastavení WiFi sítě vyžaduje odbornou znalost toho, jak bude síť používána, a také její hardwarové požadavky.

Přestože bezdrátová síť dělá spoustu práce sama o sobě, potřebuje pravidelnou správu a podporu. To může zahrnovat následující úkony a činnosti:

  • Optimalizace výkonu systé
  • Sledování rychlosti stahování.
  • Odstraňování problémů se zařízením.
  • Aktualizace firmwaru access pointů.
  • Správa síťových ovládacích prvků a omezení.
  • Připojení zařízení, jako jsou notebooky a chytré

Zabezpečení WiFi

Zabezpečení sítě byste měli věnovat maximální možnou míru pozornosti. WiFi signál se dá velice snadno zachytávat a pokud komunikace není dostatečně zašifrovaná, je i pro průměrně zkušeného hackera získání přístupových hesel a dalších důležitých dat otázkou pouhých minut.

První věcí, kterou byste měli provést, je změnit výchozí identifikátor sady služeb (SSID). SSID je název vaší sítě, který umožňuje ostatním ji najít a připojit se k ní. Výchozí identifikátor poskytuje kompromitující informace o vaší síti, což hackerovi usnadní práci.

Dále aktivujte šifrovací protokol WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), rozhodně si nikdy nepoužívejte v současnosti už zastaralý protokol WEP (Wired Equivalent Privacy).

Nezapomeňte oddělit firemní a veřejný přístup k vaší WiFi. Návštěvníci a zákazníci by rozhodně nikdy neměli mít plný přístup do vaší firemní sítě. K oddělení můžete použít různé identifikátory sady služeb (SSID), jeden pro vaši obchodní síť a jeden pro vaši síť pro hosty. Nezapomeňte ale, že použití více SSID může zpomalit vaši WiFi síť. Vysílání více nepotřebných (nebo dokonce nezbytných) SSID ovlivní sílu signálu a může mít za následek ztrátu datových paketů a výrazný úbytek rychlosti.

Zrychlení WiFi sítě

Pokud je vaše WiFi síť málo responsivní, či dokonce dochází k výpadkům připojení, signál vysílaný access pointy nebo routery je buď příliš slabý, nebo máte síťové prvky nevhodně umístěné (což má v zásadě totožný důsledek). V takovém případě byste měli provést měření pokrytí WiFi signálem.

V závislosti na ploše, kterou chcete pokrýt signálem WiFi, může měření trvat od několika hodin až po několik dní. Měření se provádí v kancelářských prostředích v reálném čase a za běžných pracovních podmínek. Optimálním výstupem je tzv. „heatmap“, neboli tepelná mapa pokrytí Wi-Fi signálem, na které přehledně uvidíte, jak silné pokrytí se v té či oné části budovy nachází.

Poraďte se s odborníky

Měření pokrytí i pokročilé konfigurace síťových prvků svěřte do rukou profesionálů. Připraví vám nejvhodnější řešení, které bude přesně odpovídat i vašim nejpřísnějším nárokům.

 

 

SDÍLEJTE