Pravidelné preventivní kontroly audiovizuální techniky vám ušetří peníze i starosti

Pravidelné preventivní kontroly audiovizuální techniky vám ušetří peníze i starosti

SDÍLEJTE

Vybavili jste si kanceláře nebo konferenční místnost novou audiovizuální technikou a těšíte se z toho, jak dobře funguje? Aby vám radost vydržela, je důležité věnovat náležitou pozornost jejím pravidelným preventivním kontrolám. Vaše přednášky, školení či konference pak budou probíhat bezproblémově a vy se budete moci na AV techniku vždycky spolehnout. Pravidelný servis všech komponentů systému navíc významně prodlužuje jeho životnost.

Co obsahuje kontrola AV techniky?

Obvykle se skládá z několika základních kroků. Prvotní je plánování, musíte domluvit ideální termín pro vás i pro technika. Servis audiovizuální techniky není chvilkovou záležitostí, proto je vhodné revizi dojednat s dostatečným předstihem. Na to nezapomeňte, především pokud připravujete velkou nebo důležitou akci, při které si přejete prezentační techniku využívat.

Evidence pomůže

Při samotné prohlídce technik zaeviduje všechny kontrolované přístroje, se kterými při prezentování pracujete. Patří sem nejen projektory či prezentační plátna nebo interaktivní tabule, revizí projde i audio vybavení (reproduktory, zesilovače), mikrofony, ovládací prvky, kompletní kabeláž a koncová zařízení, s nimiž AV technika pracuje, tedy počítače nebo tablety.

Nekonečný boj s prachem

Následným krokem je vizuální ověření celistvosti a správné podoby všech částí audiovizuální techniky. Při základním očištění dochází k odstranění prachu, který je největším nepřítelem jakékoliv techniky, včetně té audiovizuální. Usazuje se na součástkách, které pak mohou být nefunkční, a způsobuje elektrostatické výboje. Největšími bojovníky s prachem jsou ventilátory, které jsou na něj nejnáchylnější.

Stěrače stírají…

Prezentační technika samozřejmě prochází při kontrole zkouškou funkčnosti. Jestliže technik zjistí, že některá součástka nefunguje nebo vykazuje známky přílišného opotřebení, vymění ji či objedná novou. Prachové filtry se kvůli zmíněnému prachovému nebezpečí mění častěji, většinou při každé kontrole.

Co je psáno, to je dáno

O servisní prohlídce se sepíše protokol, který si dobře uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Najdete v něm přehled provedených oprav a zásahů do AV techniky a také seznam vyměněných součástek. Technik zároveň navrhne doporučení k dalšímu zacházení se systémem.

Jak vylepšit stav vaší AV techniky?

Ke správnému fungování vaší prezentační techniky můžete i sami přispět. Důležité je pravidelné čištění dosažitelných míst AV techniky od prachu, které může značně snížit jeho usazování na choulostivých místech jednotlivých přístrojů. Striktně se držte návodů a doporučení techniků a především absolvujte pravidelné kontroly vaší AV techniky.

SDÍLEJTE