Průmyslové strojírenství Žďas

Průmyslové strojírenství Žďas

SDÍLEJTE
Téměř 70 let působení na trhu, okolo 2000 zaměstnanců a sídlo ve Žďáru nad Sázavou – to je firma Žďas. Tato strojírenská společnost má široké pole působnosti v oblasti práce s kovy, včetně zpracování kovového odpadu, oprav obráběcích strojů, moření či dělení materiálu.

Hydraulické lisy a zápustkové kování

Společnost Žďas disponuje řadou hydraulických lisů, jež jsou vhodné pro různé typy průmyslu, jako například automobilový. Podle požadavků zákazníka vybere firma ten nejvhodnější typ lisu. Hydraulické systémy jsou mimo jiné doplněny o lisy mechanické, které se používají na větší plochy při výrobě automobilových dílů nebo na postupové plechové pásy.
Další pole působnosti tvoří zápustkové a volné kování. Při práci s výkovky nebo odlitky jsou využívány opět rozličné typy hydraulických lisů, manipulátory či otočné stolky. Vybavení firmy je na velice vysoké úrovni, tudíž zaměstnanci zvládnout zpracovat zadání v jakémkoliv rozsahu. Kromě projekčních řešení zahrnuje nabídka služeb také opravy a modernizace obráběcích strojů.

Pryč s kovovým odpadem

Při práci s kovem vzniká samozřejmě velké množství odpadu. Firma Žďas si důležitost zpracování kovového šrotu dobře uvědomuje. Pro co nejefektivnější výsledek tak využívá paketovací lis, jež umožní rychlé a snadné smrštění celkového objemu odpadu. S prostorově výraznějšími kusy si hravě poradí hydraulické nůžky. Ekologické zpracování kovového odpadu pomáhá šetřit přírodní zdroje a je šetrné k naší planetě.
Samostatným odvětvím je vývoj technologií a konstrukce nových nástrojů. Nástrojárna Žďas má dostatečné vybavení pro výrobu a testování strukturálních dílů. Jejich výroba může probíhat buď podle vlastního nebo dodaného návrhu. Záleží na zákazníkovi, jaké má požadavky. Vyrobené segmenty se dále zušlechťují, aby jejich finální vlastnosti byly co nejlepší.
SDÍLEJTE