Revize elektrických zařízení: Kdo je může provádět a kdo ne?

Revize elektrických zařízení: Kdo je může provádět a kdo ne?

SDÍLEJTE

Co vedoucí pracovník, to jiný názor na to, kdo je kompetentní k provádění elektro revizí. Abychom vám v problematice udělali jasno, připravili jsme pro vás přesné informace. Nepřestávejte číst a dozvíte se, kdo je a kdo není revizní technik pro obor elektro.

Kdo elektro revize provádět nesmí?

Přestože se pracovník jeví jako zkušený elektrikář, nesmí elektro revize provádět, aniž by předložil všechny potřebné dokumenty.

Elektro revize nesmí provádět pracovník, který nedisponuje platným osvědčením k provádění revizí (vydává TIČR), a to ani revize elektrických spotřebičů vlastněných zaměstnavatelem.

To samé platí pro pracovníky nabízející provádění revizi jiným subjektům. Pokud pracovník vlastní platné osvědčení od TIČR, ale nemá platné pověření od zaměstnavatele, pak také není způsobilý pro elektro revize.

Kdo elektro revize provádět může?

Revizního technika pro obor elektro poznáte podle toho, že vlastní platné oprávnění k provádění revizí zařízení dodavatelským způsobem a současně se prokáže platným osvědčením k provádění revizí elektrických zařízení (obojí vydává TIČR na jeho jméno). Zároveň musí disponovat platným pověřením k provádění této činnosti u konkrétního zákazníka. Dané pověření vydává zaměstnavatel – podnikatel.

Revize elektro může provádět také podnikatel s oprávněním k provádění revizí dodavatelským způsobem. To za podmínky, že má platné osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení od TIČR.

Oprávněnou osobou je také zaměstnanec podnikatele nebo firmy bez platného oprávnění k provádění revizí dodavatelským způsobem, a to za předpokladu, že je řádně zaměstnán jako revizní technik elektro zařízení pro účely revizí na zařízeních ve vlastnictví zaměstnavatele. Pracovník se neobejde bez platného osvědčení k provádění revizí vydaného TIČR a platného pověření k provádění revizí zařízeních ve vlastnictví zaměstnavatele.

Pokud vám stále není jasné, kdo může provádět elektro revize, obraťte se na certifikované techniky z ABAXu. Budete mít jistotu, že se o vaše elektrozařízení postarají kvalifikovaní profesionálové a vše proběhne v souladu s platnou legislativou.