Správa IT aktiv: Co je to Asset Management a proč je tak...

Správa IT aktiv: Co je to Asset Management a proč je tak důležitý?

SDÍLEJTE

Víte, jaká technologická aktiva vlastní vaše firma? Druhů existuje obrovské množství, od fyzických (počítače, routery či obrazovky) až po nehmotná aktiva (software, operační systémy, apod). Digitalizace společnosti stále sílí a většina firem již nemá reálný přehled, jaká IT aktiva se ve společnosti vyskytují, či zda jsou průběžně aktualizována. Optimální správa aktiv přitom může firmě ušetřit až miliony. Přečtěte si, proč je Asset Management tak zásadní a jak na něj.

Co to je Asset Management?

V širším měřítku je Asset Management pojem používaný pro inventarizaci hmotného i nehmotného majetku jednotlivce či firmy. Zjednodušeně řečeno, jedná se o systematický přehled veškerých hmotných či nehmotných předmětů (aktiv), které pro firmu či jednotlivce mají nějakou hodnotu. Asset Management pak v širším měřítku pomáhá tyto aktiva spravovat tak, aby majiteli aktiv přinášely co největší (zpravidla finanční) výnos.

Jaké jsou hlavní výhody správy aktiv?

V IT prostředí však Asset Management (ITAM) poskytuje mnohem širší škálu výhod, než je jen výdělek. Podívejme se na několik nejdůležitějších z nich:

  1. IT Asset Management zvýší kyberbezpečnost vaší firmy

Věděli jste, že s nedostatečně aktualizovaným softwarem se pojí zásadní kybernetická rizika? Neaktualizované technologie představují velice snadný cíl potenciálních útoků, jelikož nemají zavedený nejnovější ochranný systém.

Spolu s rostoucí technologizací firem většina společností využívá takového množství technických aktiv (hardware i software), že je jejich průběžná aktualizace v praxi zcela nereálná.

Správa aktiv umožňuje průběžnou kontrolu hardwarových i softwarových zařízení, které společnost využívá a včas zajistí jejich aktualizaci. Díky Asset Managementu je tak společnost v mnohem větším bezpečí.

  1. Správa aktiv vaší firmě ušetří až miliony

Díky přehledné inventuře technických aktiv zjistíte, která z nich jsou skutečně využívaná a která ne. Asset Management vám tak  pomůže určit, za které licence se vyplatí dál platit, jaké služby lze outsourcovat či jaká zařízení ve vaší firmě chybí.

Technologie jsou v současnosti velice cennou komoditou a optimální rozvržení financí vlivem vhodné správy aktiv vám tak může ušetřit obrovské množství peněz.

  1. Díky Asset Managementu zvýšíte pracovní výkon zaměstnanců

Správa aktiv umožní objevit technologické mezery v používaných zařízení. Zastaralé programy mohou výrazně snižovat produktivitu zaměstnanců či jinak negativně ovlivňovat jejich uživatelskou zkušenost. Asset Management vám pomůže zmapovat efektivitu využívaných aktiv a maximalizovat jejich produktivitu.

Jak na efektivní Asset Management?

Podle výzkumu společnosti Wasp Technologies zaměřující se na malé a střední firmy v roce 2017 více jak 46 % z dotázaných firem nevedlo správu aktiv či ji vykonávalo manuálním způsobem. Podle výzkumů přitom interní manuální správa technických aktiv není dostačující a je mnohem více nákladná, než její systémová alternativa.

Pro efektivní Asset Management využijte softwarového řešení nebo služby outsourcujte. Externí společnosti, jež se specializují přímo na správu a inventarizaci aktiv, zajistí vaší firmě komplexní evidenci a souhrn užívaných zařízení, zařídí nezbytné aktualizace a poskytnou průběžnou podporu. Díky těmto službám budou vaše technická aktiva v bezpečí.

SDÍLEJTE