Technické kreslení ve stavebnictví: Řekni mi co vidíš a já to nakreslím

Technické kreslení ve stavebnictví: Řekni mi co vidíš a já to nakreslím

SDÍLEJTE

Technické kreslení je grafický vyjadřovací prostředek běžně používaný v různých pracovních odvětvích. Používají ho architekti, konstruktéři, stavební a průmyslový inženýři a mnozí další. V každé profesi se na technické kreslení kladou různé požadavky.

Pro všechny druhy technického kreslení platí státní technická norma (STN), která upravuje účel a způsob použití technického kreslení v konkrétním oboru. 

Stavebnictví má svá specifika

Stavebnictví je z hlediska technického kreslení specifický obor. Na začátku stojí architekt a jeho klient, který má určitou představu o své budoucí stavbě. Úlohou architekta je představy proměnit na odborný výkres, podle kterého bude daná stavba realizovaná.

Do celého procesu vstupují další inženýrské profese, kde pracovníci musí přepočítat, nakreslit technické detaily a vytvořit realizační projekt stavby. Tento proces se opakuje při každém novém projektu a je na to potřebný autocad.

 

Pro porovnání si můžeme představit strojního inženýra ve fabrice na výrobu ložisek. V průběhu výroby může navrhnout několik typů ložisek, případně inovovat starší ložiska. Co zůstává neměnné je fabrika a výrobní linka. Inženýr tedy přesně ví, s jakými výrobními podmínkami musí při nákresu nového produktu počítat.

Ve stavebnictví se také používají ty stejné projekty domů pro více klientů. Jsou to katalogové typy domů, které už nevyžadují vypracování stavebního projektu “od nuly”.

To, co se u každého domu mění je pozemek, terén a s tím související přírodní podmínky na výstavbu. Je tady nevyhnutelné každý jednotlivý projekt nakreslit a zasadit do individuálních venkovních podmínek stavebního pozemku.

Projektant musí umět flexibilně reagovat na rozdílné povahy terénu, výskyt podzemní a povrchové vody, možnost sesuvu půdy, nestabilní podloží, nedostatek místa pro dodržení zákonem stanovených odstupů od okolních staveb a mnoho dalšího.

Řekni mi co vidíš a já to nakreslím

Každý projekt je jedinečný a častokrát je to čarování s tužkou v ruce a dobře zvládnutý program na kreslení. Ten sice poskytuje kvalitní technické zázemí, ale kreativita je stále v rukou projektanta.

Jiná situace je v případě individuálních návrhů. Kdy projektant kreslí podle slovního popisu klienta na papír, nebo rovnou do počítače. Moderní cad programy ulehčují práci projektantům i v těchto situacích, kdy se prvotní návrh vícekrát přepracovává a upravuje až do finální podoby.

Architekti navrhují, inženýři počítají a stavaři realizují. Celý proces od návrhu stavby až po její realizaci je jako puzzle v prostředí technického kreslení. Výsledkem je hladký průběh stavby a dodržení všech technických parametrů, které musí novostavba splnit tak, aby bydlení v ní bylo bezpečné a příjemné.

 

 

 

SDÍLEJTE