Technický výkres: Co vše musí obsahovat?

Technický výkres: Co vše musí obsahovat?

SDÍLEJTE

S technickými výkresy se potkáváme v různých technických oborech od stavebnictví až po strojírenství. Jsou nedílnou součástí komunikace mezi konstrukčním, projektovým oddělením a realizačním týmem, například v dílně nebo na stavbě.

I přesto, že je v současné době k dispozici moderní výpočetní technika a cad programy, které práci značně ulehčují, na většině škol si studenti musí osvojit zručnost ručního technického kreslení. Není to kvůli nedostatku počítačů nebo zastaralého způsobu výuky. Právě naopak. Technické kreslení pomáhá rozvíjet představivost, zručnost, schopnost číst technické výkresy a jinou technickou dokumentaci.

V technickém kreslení, stejně jako v mnohých jiných oborech, se uplatňuje několik norem na národní i mezinárodní úrovni. Technickou normalizaci na Slovensku zastřešuje Slovenský ústav technické dokumentace, který má na starosti, kromě jiného, sjednotit slovenské technické normy s evropskými a celosvětovými.

Přísné normy platí také v případě technických výkresů a mají za úlohu zabezpečit jejich jasnou čitelnost.

Každý profesionální technický výkres musí obsahovat následující:

➔      Okraje a orámování – jen okolo plochy na kreslení. Na levé straně musí být široký 20 mm, na ostatních stranách 10 mm.

➔      Středící značky – slouží k snazšímu umístění výkresu při jeho reprodukci nebo snímkování. Jsou to čtyři značky umístěné s tolerancí souměrnosti 1 mm uprostřed každé strany oříznutého listu. Tvar značek není předepsán, doporučují se úsečky zasahující 10 mm do kreslící plochy, kreslené čarou tloušťky 0,7 mm, začínající na orámování souřadnicové sítě.

➔      Značky pro oříznutí – značku tvoří dva kolmé obdélníky o délce 10 mm a šířce 5 mm. Jsou umístěné v rozích oříznutého listu značky.

➔      Souřadnicová síť – vymezuje jednotlivé úseky každé strany, měřené vždy od středové značky v délce 50 mm. Úseky sa označují shora dolů písmeny velké abecedy (mimo písmena I a O) a zleva doprava čísly. Čísla a písmena se umisťují dovnitř rámečku kresleného souvislou čarou o tloušťce 0,35 mm.

➔      Popisové pole výkresu – v pravém dolním rohu výkresu, napríklad A3, A4…

➔      Titulní blok, záhlaví.

Pole v titulních blocích a záhlaví se dále dělí na:

  1. Pole pro identifikační údaje musí obsahovat:

➔      Zákonného vlastníka.

➔      Identifikační číslo.

➔      Index změny.

➔      Datum vydání.

➔      Číslo listu a počet listů.

➔      Kód jazyka.

  1. Pole pro popisné údaje s obsahem:

➔      Titul.

➔      Doplňkový titul.

  1. Pole pro administrativní údaje s následujícími informacemi:

➔      Odpovědné oddělení.

➔      Technický referent.

➔      Zodpovědná osoba – která dokument schválila.

➔      Vyhotovil – osoba, která dokument vyhotovila.

➔      Typ dokumentu.

➔      Abstrakt a klíčová slova.

➔      Priorita autora.

➔      Číslo strany.

➔      Počet stran.

➔      Formát dokumentu.

Výkres může být vyhotovený ve formě:

➔      Náčrtu – obvykle kreslený volnou rukou.

➔      Originálu – může se kreslit ručně, ale v současnosti se používají častěji počítačové programy na technické kreslení. Počítačový software používají architekti, strojaři a všichni, kteří potřebují vytvořit přesnou technickou dokumentaci bez odchylek ve výpočtech. I přesto, že je AutoCAD v této oblasti jakýmsi standardem, ani zdaleka není jediným možným řešením. Kvalitní AutoCAD alternativa je například i program na kreslení od GstarCAD a dá se aktivovat zakoupením jediné licence bez dalších zbytečných poplatků a je natrvalo.

➔      Kopie – reprodukce z originálu.

Základem každého technického výkresu je obraz – součástky, stavby, části výrobku. Kromě něj musí být na výkrese zapsané různé kódy jako jsou čísla, odkazy, symboly a značky tak, aby nenarušili přehlednost výkresy a byly přesto dobře čitelné. Na všechny tyto zápisy musí být použité normalizované technické písmo, jehož přesnou formu stanovuje soubor norem.

Pokud používáte program na kreslení, veškerou přesnou práci za vás udělá počítač. Při ručním kreslení se nevyhnete hodinám cviku. Technické písmo se dále používá na vyplnění titulního bloku a záhlaví.

 

SDÍLEJTE