Trendy v projektovém řízení pro rok 2023

Trendy v projektovém řízení pro rok 2023

SDÍLEJTE

Globální poptávka po zaměstnancích v oblasti projektového řízení roste. Z průzkumu, který nechal vytvořit Project Management Institute (PMI), vychází, že do roku 2027 budou zaměstnavatelé potřebovat až 88 milionů jedinců v rolích orientovaných na projektový management. To pro celý sektor znamená třetinový růst. Více než 75 % těchto pozic potom náleží Číně a Indii.

Průzkum dále naznačuje potenciální problém, kterým může být nedostatek profesních talentů. Což znamená, že právě teď nastává vhodná příležitost ponořit se do světa projektového řízení pro začátečníky a začít budovat kariéru právě v tomto odvětví. Zároveň je dobré mít na paměti, že se jedná o odvětví procházející překotným vývojem a změnami. Proto zbystřete, přinášíme několik poznatků o trendech ve světě projektového řízení pro rok 2023.

Umělá inteligence

Kdybychom měli vybrat jedno téma, které bude v letošním roce nejvíce rezonovat světem IT, bude to umělá inteligence a automatizace. Díky AI bude velká spousta technicky orientovaných procesů výrazně jednodušší a mnoho jich půjde zcela automatizovat. Při správné implementaci umělé inteligence odpadnou některé úkoly spojené s analýzami nebo zadáváním dat, ale i s přidělováním finančních a časových zdrojů v rámci projektu.

Víc než kdykoliv jindy teď platí, že kdo se nebojí experimentovat a do AI zainvestuje, bude ze své investice těžit v budoucnu. 

Zvýšení produktivity

Navýšení produktivity neznamená ve světě projektového řízení navýšení počtu odpracovaných hodin. Znamená to hledání způsobů, jak nejlépe vytěžit čas týmu, který může být často mnohem méně početný. Jak se trendy v projektovém managementu přesunuly k agilnímu řízení, začala být tématem snaha o budování menších, ale o to účinnějších týmů, které neztrácí čas neefektivní komunikací a používají vyspělé nástroje automatizace.

Příležitosti ke zvýšení produktivity lze identifikovat prakticky kdekoliv. Jedním z typických případů je organizování meetingů a jejich efektivita. Ve chvíli, kdy si tým dopředu jasně vytyčí témata a časovou osu každé schůzky, často dojde zjištění, že lze potřebný vyhrazený čas zkrátit.

Hybridní management

Agilní řízení je zaklínadlo, které slyšíme v kontextu projektového managementu často. Je ovšem potřeba připomenout, že toto zaklínadlo nelze aplikovat vždy a všude. V závislosti na projektu lze aplikovat agilní řízení, (tedy postup, kdy tým pracuje na vícero součástech projektu naráz), metodiku Waterfall (postupné zdolávání projektu krok za krokem), nebo právě hybridní přístup, v němž se metody kombinují.

Hybridní management lze implementovat například u projektů, jichž se zúčastní více týmů s různými představami, požadavky a omezeními.

Řízení týmu v režimu práce na dálku

Home office tady byl už dlouho před pandemií koronaviru, až během ní se ale stal v mnohých společnostech tématem číslo jedna. Trendy jasně ukazují, že home office ani práce na dálku nikam nezmizí. Svět projektového managementu s tímto musí počítat a implementovat změny v přístupu ke spolupráci.

Je potřeba intenzivněji zapojovat aplikace projektového řízení, které celou spolupráci zjednoduší a zpřehlední. Také je potřeba lépe plánovat a v poslední řadě i důvěřovat členům týmu v tom, že dělají, co dělat mají i mimo fyzickou kancelář.

Inkluze a empatie v řízení týmu

Jedním z klíčů k dobře fungujícímu a produktivnímu týmu je to, že se každý cítí ve své pozici dobře. To znamená řídit tým empaticky, vyhnout se (třeba i nevědomému) nadržování, naslouchat, snažit se pochopit a případné nesrovnalosti řešit zavčasu smířlivou cestou.

Jakkoliv otřepaně možná tyto rady zní, faktem je, že pouze pozitivně naladěný tým může být skutečně produktivní. Zejména v korporátním prostředí přitom často dochází k bossingu, vyostřování konfliktů nebo odstrkování jednotlivých členů týmu na okraj.

Aplikace pro řízení projektů

Stejně jako se vyvíjí přístupy a metody v projektovém managementu, vyvíjí se i podpůrné aplikace. Správně zvolený a implementovaný software pro projektové řízení totiž umí zjednodušit velkou spoustu souvisejících úkolů, automatizovat mnoho procesů a poskytnou účinnou platformu pro spolupráci.

Při hledání správné aplikace hledíme na kompletnost funkcí při zachování uživatelské přívětivosti. Zjednodušeně řečeno, aplikace na řízení projektů musí mít všechny funkce, které potřebujeme, a klidně i nějaké navíc, ovšem v přehledném a snadno ovladatelném balení.

SDÍLEJTE