Trezor, sejf či bezpečnostní schránka

Trezor, sejf či bezpečnostní schránka

SDÍLEJTE

Potřeba zabezpečení cenných dokumentů a předmětů v trezorech, sejfech či jiných bezpečnostních skříních se nevztahuje pouze na domácnosti. Naopak v mnoha institucích, kancelářích, skladech a dalších provozovnách je přímo nutností počítat s bezpečnostním úložným prostorem.

Primárně si představíme ochranu předmětů před zcizením zloději, důležitá je i ochrana před přírodními živly jako je voda, oheň nebo magnetické pole! Ohnivzdorné skříně nebo i kartotéky jsou rozlišovány různým stupněm bezpečností ochrany a jsou schopny oddálit katastrofu po dobu 60-90 minut.

Trezor slouží na zbraně, sejf spíše na dokumenty

V jakých případech tedy pořizujeme bezpečnostní schránku nebo trezor?

Ochrana majetku – nejvhodnější způsob, jak ochránit majetek a hotovost před nepovolanými osobami

Ochrana dokumentů – ochrana lis­tin, směnek, důvěrných materiálů vyžaduje jejich vhodné zabezpečení

Ochrana cenností – drahé šperky, cennosti, umělecká díla si v dnešní době vyžadují důkladné zabezpečení, které může poskytnout pouze certifikovaný trezor

Bezpečné uschování zbraně – dlouhé nebo krátké zbraně, střelivo i pyrotechnika by podle zákona přímo měly být uloženy v certifikovaných trezorech

Vzniklá škoda –  škodu po případném odcizení drahocenných věcí, hotovosti, citlivých dokumentů vám nemůže v některých případech nahradit ani pojištění, které většinou nikdy nepokryje vzniklé škody. Nepodceňujte případy vloupání do bytů, skladů, domů a obchodních prostor

Existuje zásadní rozdíl mezi termíny trezor a sejf, přestože je většinou příliš nerozlišujeme. Tento rozdíl vyplývá z původních názvu těchto produktů:

Sejf – pochází z anglického „save“ a znamená čistě „chránit“. Slouží především k ochraně dokumentů či předmětů před zničením, požárem nebo povodní. Jedná se většinou o jednoplášťové či dvouplášťové schránky a jsou dodávány buď jako varianta nábytková, kterou můžeme umístit či postavit do jakéhokoliv prostoru a je možné ukotvení k podlaze či ke zdi. Nebo je varianta stěnová a tu lze zazdít či zabetonovat přímo do zdi vašeho bytu, domu nebo kanceláře. Sejfy jsou vhodné, ale i do automobilů, karavanů, lodí, nebo garáží a chat pro ochranu malých hotovostí a vašich osobních dokladů na cestách nebo dokumentů.

Podle typu použitého zámku, ať už se jedná o bezpečnostní zámek na klíč, mechanický kombinační zámkem nebo elektronický kombinační zámek, podléhají pak sejfy hodnocení stupně ochrany S1 nebo S2 (de facto jde pouze o zabezpečení plechových skříní). Eventuálně jsou certifikovány v nižších třídách a to Z0, Z1, Z2 a Z3. Tím, že slouží k ukládání předmětů nižší hodnoty, jsou pochopitelně levnější než klasické trezory.

Trezor – původ slova je též odvozen od anglického termínu „treasure“, což v překladu znamená „poklad“. Je rovněž určen k ochraně svého obsahu, ale spíše před násilným vniknutím.  Typický trezor by měl mít schránku z tvrdé pancéřové ocele, železobetonu apod. a jeho zámek by měl odpovídat nejvyššímu stupni ochrany! Nejdůležitějším parametrem je však povinná certifikace. Trezor je certifikován podle ČSN, a to konkrétně podle české normy ČSN 906012, a nebo podle zásadní Evropské normy EN 1143 převzaté v plném znění v ČR. Odpovídá požadavkům pojišťoven pro uložení cenností, hotovosti větší finanční hodnoty.

Zajímavé je, že certifikaci musí provádět pouze pověřené instituce, které u jednotlivých modelů zkoumají jejich schopnost odolávat vnějšímu působení i to, jak obstojí při pokusech o násilné vniknutí. Získané hodnoty zohledňují zejména čas a použité nástroje a odolnost trezoru se pak vyjadřuje jednotkami RU. Čím větší RU, tím větší odpor trezoru, a tedy i vyšší ochrana, kterou konkrétní trezor nabízí. Testují se dvě situace: částečný průlom (ručním otevřením) a plný průlom (vypáčením dveří trezoru).

Pokud pořizujeme trezor, je třeba se vyvarovat základních chyb!

U trezorů se nejčastěji setkáme se třemi typy zámků – zámkem na klíč, mechanickým číselným zámkem a zámkem elektronickým. Ale ani bezpečnostní certifikace či nejlepší typ zámku nejsou samospasitelné.

Nikdy nenechávejte trezor otevřený! Pokud trávíte celý den v kanceláři a máte trezor neustále na očích, je to v pořádku. Ale při každém opuštění místnosti by měl být trezor opět bezpečně uzamčený.

Čím méně bude trezor vidět, tím lépe. Snažte se o to, aby o trezoru, jeho umístění i obsahu vědělo co nejméně lidí. Hlídejte si také, zda vás někdo nepozoruje při zadávání kombinace.

Důležitá je i ochrana klíčů nebo číselného kódu. Klíče od trezoru by měly být bezpečně uložené. Nedoporučuje se je zavřít hned do prvního šuplíku vlastního stolu. Ideálním řešením je nosit je neustále u sebe a pokud možno bez označení, které prozradí, že se jedná o klíč od trezoru! Číselnou kombinaci si musíte zapamatovat, to je jediné bezpečné řešení. Stejně jako u PIN kódu bankovních karet je vhodné se vyvarovat jakéhokoli zapisování.

Ohnivzdorné trezory, skříně a kartotéky

Mini trezory či bezpečnostní schránky často nalezneme také na sportovištích a je možné je pořizovat i do škol či nákupních center. V kancelářích se pak vyplatí různé druhy bezpečnostních skříní na dokumenty i kartotéky, u nichž rovněž existuje požadavek na specifické vlastnosti. Tím se myslí např. ohnivzdornost, ale i odolnost proti vloupání či živelným katastrofám.

Důležitá se jeví ochrana dat a datových médií a k tomu účelu slouží speciální ohnivzdorné schránky. Případně se můžeme dnes setkat i s unikátními skříněmi na ukládání mobilních telefonů či notebooků.

A vzhledem k tomu, že se zabezpečení týká i průmyslových výrobků, doporučují se bezpečnostní    ohnivzdorné skříně na ukládání chemikálií, sprejů či jiných hořlavých kapalin. Ty se pak hodí nejen do dílen a skladů, ale také do obchodů nebo na čerpací stanice.

 

 

 

SDÍLEJTE