Vážní systémy, jejich cejchování a kalibrace

Vážní systémy, jejich cejchování a kalibrace

SDÍLEJTE

 

Je součástí vašeho podnikání využívání vážních systémů? Pak byste si měli dát velký pozor na to, zda jsou vaše váhy cejchované a pravidelně kalibrované.

Průmysl, obchod, doprava, laboratoře a řada dalších oborů je závislá na různých typech vah. Silniční mostní váhy, obchodní a plošinové váhy, váhy pro vážení sil a nádrží, přejezdové váhy atd. U všech těchto konstrukcí je nutné mít v pořádku cejchování i kalibraci. Prodejce vážních systémů, jako je společnost M.E.N. expert, vám se zajištěním všech potřebných úkonů spojených s cejchováním a kalibrací vah pomohou. Zajistí rovněž návrh, montáž, servis, ale i rekonstrukci všech výše zmíněných vážních systémů. Více o nabídce společnosti zde.

Proč je nutné mít cejchované a kalibrované váhy

Oba pojmy – cejchování vah a kalibrování vah – označují něco jiného a vy, jakožto provozovatelé vážního systému, byste měli mít povědomí o tom, co znamenají.

Cejchovaná váha

Cejchované vážní systémy představují stanovená měřidla určená pro obchodní styk, prodej nebo pro využití ve zdravotnictví. Úřední instituce takovouto stanovenou váhu zaplombuje a označí příslušnou nálepkou. K obnovení cejchu dochází po dvou letech. Některé váhy se cejchují až na místě použití, aby byly brány v potaz všechny vlivy působící na váhu (například nadmořská výška).

Kalibrovaná váha

Během provozu dochází k opotřebení vah a následkem toho mohou být výsledky vážení zkreslené. Proto je nutné váhy kalibrovat, a to v závislosti na oblasti použití a četnosti využití vážního systému. Při kalibraci se využívají etalonová závaží. Jedná se o referenční závaží, jejichž hodnota se porovnává s hodnotou naměřenou na kalibrované váze. Během kalibrace, kterou provádí akreditovaná společnost, je nutné držet se kalibračních postupů. O výsledku kalibrace je vystaven kalibrační list, ve kterém jsou zaneseny nejistoty měření.

Kalibrovat lze všechny typy vah i vážních systémů – obchodní, laboratorní, analytické, jeřábové, paletové, můstkové, plošinové, mostní i další váhy. Ke kalibraci může dojít v místě, kde se váha nachází nebo u firmy, která kalibraci provádí.

Přesným a ověřeným měřením stoupne vaše spolehlivost v očích zákazníků

Díky ověřeným cejchovaným vahám a pravidelným kalibracím budou vaše vážní systémy spolehlivé a přesné. Zároveň také dodržíte veškeré nařízené předpisy a povinnosti. I minimální odchylky mohou, například v případě obchodních vah, způsobit ztráty na zisku. Proto si pravidelné kalibrace ohlídejte. Nejen vy, ale hlavně vaši zákazníci a obchodní partneři ocení, když bude vaše vážení přesné.

SDÍLEJTE