Ve skladech vládne chytrá logistika. Přidejte se také na vlnu automatizace

Ve skladech vládne chytrá logistika. Přidejte se také na vlnu automatizace

SDÍLEJTE

Drtivou většinu skladových operací dnes dokáží provádět automatizované systémy. Lidská práce je sice stále v určitých chvílích nenahraditelná, automatické systémy jsou však pro některé typy úkonů výrazně výhodnější. Nechybují, neklesá jejich výkon a v každém momentu pracují maximálně efektivně.

Představitelem automatizace ve skladu je intralogistické řešení iGo od společnosti STILL. Je plně v souladu s požadavky na chytrou logistiku. Co si pod tím vlastně přestavit? Cílem tohoto řešení je nastavit ve skladu takové procesy, aby práce v něm byla co nejefektivnější. Konkrétně tedy, aby se zboží dostalo na sklad a z něj poté do té správné lokace, ať už se jedná o výrobu, nebo vyskladnění. To vše co možná nejrychleji a při udržení minimálních nákladů. Automatizace v tomto systému hraje klíčovou roli.

Středobodem systému iGo jsou totiž automatizované vozíky, převážející zboží (výrobky, materiál). V závislosti na jejich konkrétních vlastnostech a specifikacích jsou schopné převážet těžké náklady, manipulovat se zboží ve vysokých výškách (až 14 metrů) nebo se pohybovat ve velmi úzkých skladových uličkách. Jejich rychlost je shora ohraničena zhruba 2 m/s. Především jsou ale schopné se pohybovat bez řidiče.

Člověk přemýšlí a panuje, stroje konají

O jakémkoliv systému je nutné přemýšlet jako o nástroji, který pomůže sklad lépe řídit. Nelze se spolehnout, že vše uřídí zcela sám. Logistika ve skladu stále lidský faktor potřebuje. Člověk musí vozíkům zadávat instrukce a pokyny, autonomní vozíky na základě nich poté pracují. Tím lze například eliminovat zbytečné pohyby po skladu.

Velmi důležitě je pro maximální zefektivnění skladových procesů využívání dat. Nasazení iGo systému tak předchází důkladné pozorování a sběr dat o tom, jak intralogistika v daném konkrétním skladu funguje. Veškeré poznatky poté projdou analýzou, na jejímž základě vznikne konkrétní technologické doporučení pro daný sklad. Nebavíme se tak o žádném univerzálním řešení, které by bylo stejně ve všech skladech. Naopak, na základě konkrétních požadavků a specifik každého jednoho skladu vymyslí odborníci ze společnosti STILL na míru připravené unikátní řešení.

Systém iGo výrazně zvýší efektivitu práce ve skladu

Tím nejdůležitějším, co intralogistické systémy iGo přináší, je zvýšení efektivity práce ve skladu. Tedy nalezení nejkratších cest, po nichž se vozíky pohybují, zamezení zbytečných pohybů s již naloženým zbožím a přeprava zboží v co nejkratším čase. Tyto kroky pak zákonitě vedou ke zrychlení výroby, případně odbytu ze skladu, což se nutně promítá i ve finančních výsledkách. Konkrétními projevy může být snížení nákladů na přepravu zboží (či snížení nákladů na pracovní sílu), úspora času či zvýšení počtu obrátek.

Stupně automatizace

Systém automatizace, který zde byl dosud popisován, je tím vrcholným. Autonomní vozíky v něm pracují zcela samostatně, po nastavení již nevyžadují žádnou další obsluhu. Existují ale i další stupně automatizace. Ne ve všech skladech lze totiž nastavit plně autonomní systém.

Nižší variantou je tzv. částečně automatizovaná jízda. Vozík při ní díky senzorům a umělé inteligenci zvládá samostatný pohyb, nachází nejkratší trasu, sám je schopen identifikovat paletu, kterou má naložit apod. Zodpovědnost za pohyb však má řidič, který vozík musí obsluhovat. Automatizace mu v tomto případě pomáhá s ovládáním, zvyšuje efektivitu práce a snižuje chybovost. Řidič má výrazně méně povinností a z velké části funguje jako kontrolní prvek.

Nejnižší stupeň se nazývá asistovaná jízda. Řidič vozíku má díky ní k dispozici asistenční systémy, které mu hlásí případné nebezpečí, dávají doporučení například na úpravu trasy, rychlosti či hledají optimální cestu k danému zboží. Odpovědnost za řízení má však řidič sám.

SDÍLEJTE