Využití vakua v ČOV: používají se dmychadla i vývěvy

Využití vakua v ČOV: používají se dmychadla i vývěvy

SDÍLEJTE

Čističky odpadních vod využívají celou řadu vakuových a dmychadlových technologií. Jejich dodavatelem je firma VAKUUM BOHEMIA.

Pro ČOV firma dodává především vakuové systémy, dmychadlové systémy, rovněž dmychadla s bočním kanálem, Rootsova dmychadla, zobákové vývěvy, olejové rotační vývěvy a bezolejové vývěvy. Každé z těchto zařízení má své specifické funkce a využívá se za různých podmínek.

Provzdušňování ČOV je základem dobře fungující čističky

Dmychadla jsou v oblasti čištění odpadních vod využívaná pro aeraci, tedy pro provzdušňování, u kterého dochází k nucenému přivádění vzduchu do částí bez kyslíku, nebo málo okysličených. Vzduch bakteriím nacházejícím se v biofiltrech a rovněž v odkalovacích nádržích pak dodávají i Rootsova dmychadla. Ta se používají především ve větších hloubkách. Pro stejnou funkci se používají i dmychadla s bočním kanálem, avšak ta jsou určena pro mělčí prostředí.

Vývěvy a kompresory pro ČOV

Malé ČOV potřebují velice často jiné vybavení než ty velké. Pro malé ČOV se používají bezolejové rotační kompresory, nazývané též grafitové. Speciálním zařízením pro ČOV jsou rovněž vývěvy. Ty se využívají v procesu odčerpávání odpadních a kontaminovaných vod.

Průmyslové vývěvy využívané v čističkách odpadních vod

Úkolem průmyslové vývěvy v procesech ČOV je odčerpat vzduch. K odčerpání dochází v tzv. vakuové komoře, takže v uzavřeném prostoru. Díky tomu zde po odčerpání vzniká vakuum, tedy nižší atmosférický tlak. Tento proces se pak využívá při odčerpávání odhadních vod.

Existuje celá řada vakuových technologií vývěv. Podle toho, která se použije, se dělí vývěvy především na rotační olejové vývěvy, grafitové vývěvy, zobákové vývěvy, vodookružné vývěvy, pístové vývěvy, Rootsovy vývěvy, šroubové vývěvy a dvoustupňové olejové vývěvy. Vakuové systémy se dodávají i zcela na klíč a jako řešení na míru konkrétním ČOV. Všechna tato řešení dodává firma VAKUUM BOHEMIA. Dalším sortimentem jsou rovněž průmyslové ventilátory a kompresory.

SDÍLEJTE