Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

SDÍLEJTE

Název programu: Výzva V.

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Název projektu:

Elektromobil a nabíjecí stanice Illios

Žadatel:                      ILLIOS, s.r.o.

Termín realizace:       10.3.2021

Způsobilé výdaje:      933.004,14 Kč

Dotace:                      279.901,24 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti žadatele a využití principu čisté mobility. Díky projektu byl pořízen 1 elektromobil a 1 neveřejná rychlonabíjecí stanice. Projekt svou podstatou – zavádění čisté mobility do činnosti podniku splňuje zásady ochrany životního prostředí a realizace projektu je v konečném důsledku ekoinovací. Zavedení elektromobility umožnilo snížení nákladů na dopravu v rámci firemních aktivit.

Závěry a výsledky:

Pořízením elektromobilu a nabíjecí stanice byla zavedena inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti žadatele a je využíván princip čisté mobility. Díky projektu došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Cíl projektu byl naplněn.

Fotografie realizovaného projektu:

 

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.