Microsoft zintenzivňuje kontroly nelegálních Windows

Microsoft zintenzivňuje kontroly nelegálních Windows

SDÍLEJTE
By: David Hall

Doposud byly v České republice zkontrolovány téměř 4 miliony unikátních počítačů. K Windows XP přibude i kontrola počítačů s Windows Vista. Microsoft nadále zintenzivňuje své úsilí v boji proti softwarovému pirátství a vstupuje do další vlny ověřování pravosti operačního systému Windows XP. Společnost současně oznamuje nové kroky, které povedou k ochraně nového operačního systému Windows Vista před hrozbami nelegálního kopírování.

Program Výhody legálních Windows (WGA), zaměřený na ověření pravosti systému Windows XP, existuje v České republice již 3 roky. Jeho prostřednictvím bylo v České republice za období od 1. ledna 2006 do listopadu 2007 ověřeno celkem 3 837 489 unikátních počítačů. V roce 2006 se na základě tohoto programu ověření pravosti rozhodlo pro legalizaci zhruba 25 % uživatelů, jejichž systém byl vyhodnocen jako nelegální, v roce 2007 se jednalo o zhruba stejný počet. Program měl vliv současně i na odhalení celé řady nepoctivých prodejců a zákazníků. V současné době evidujeme kolem 50 aktivních případů v řešení prostřednictvím právního zastoupení společnosti Microsoft.

Doposud nejčastěji zneužívaným místem v systému Windows XP bylo zejména obcházení aktivace pomocí multilicenčního aktivačního klíče, na jehož konto připadá více než 80 % všech pirátsky používaných kopií systému Windows XP. Z tohoto důvodu přistupuje Microsoft před koncem kalendářního roku k další vlně ověřování pravosti systému.

Na základě zpětné vazby od zákazníků a obchodních partnerů bude rovněž systém Windows Vista obsahovat obdobnou ochranu proti jeho padělání a nelegálnímu užívání. Uživatelé nelegálních kopií systému budou zřetelně upozorněni na to, že se pravděpodobně stali obětí softwarového pirátství, a že systém užívají nelegálně. Současně dostanou jasný návod na to, jak si systém zlegalizovat. Program zaměřený na zjištění nelegálního užívání systému Windows Vista bude spuštěn v prvním čtvrtletí roku 2008 a povede k odstranění všech dosud známých způsobů obcházení aktivačního procesu. „I přesto, že softwarové pirátství je těžké přesně měřit, interní data nám napovídají, že poměr nelegálních systémů Windows Vista je přibližně poloviční oproti Windows XP. Což vypovídá o vysoké účinnosti již dnes zabudované ochrany,“ dodává Tomáš Koška, manažer divize Windows, Microsoft v České republice.

Softwarové pirátství je pro společnost Microsoft i celý softwarový průmysl závažným a rostoucím problémem. Míra nelegálně užívaného software v České republice za rok 2006 činila 39 %, přičemž tato míra pirátství představuje ztráty ve výši přibližně 3,7 miliardy Kč. Výsledkem boje proti nelegálnímu software v roce 2006 je pokles o jeden procentní bod, což se příznivě projevilo v posílení české ekonomiky o 1,9 mld. Kč. Nižší míra pirátství vedla v České republice také k tomu, že se od roku 2000 růst IT sektoru pozitivně projevil hospodářskými výhodami a vytvořením 13 tisíc pracovních příležitostí v tomto oboru.

Příkladem dalších rozsáhlých protipirátských aktivit společnosti Microsoft v oblasti boje proti padělání a krádeži software, jsou například i aktivity namířené přímo proti prodejcům padělaného softwaru. Poslední takovou celosvětovou aktivitu oznámila společnost Microsoft právě dnes, a v jejím rámci došlo celkem k 74 legalizačním akcím ve 22 zemích světa. Podobná akce se uskutečnila například i v červenci tohoto roku, kdy na základě rozsáhlého vyšetřování americké FBI došlo k rozbití čínské organizované skupiny padělatelů software.

SDÍLEJTE